Palvelut

Toimistomme on perustettu vuonna 2004 ja kuuluu Suomen Asianajajaliittoon.

Tarjoamme palvelua yksityishenkilöille ja yrityksille erilaisissa oikeudellisissa asioissa, niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolellakin. Hoidamme yksityishenkilöiden toimeksiantoja kaikilla oikeuden aloilla. Näitä ovat esimerkiksi perhe- ja perintöoikeudelliset ja työoikeudelliset asiat sekä ulkomaalaisasiat ja vahingonkorvausriidat. Hoidamme myös asumiseen, ympäristöön ja rakentamiseen liittyviä toimeksiantoja. Myös hallinto-oikeuksissa käsiteltävät asiat kuuluvat osaamisalueeseemme.

Yritysjuridiikan saralla teemme yritysten perustamiseen ja yritysjärjestelyihin kuuluvia toimenpiteitä ja hoidamme myös erilaisia yritystoiminnan sopimuksiin liittyviä toimeksiantoja. Erityisenä painopistealueenamme on insolvenssioikeudelliset asiat (perintä, ulosotto, yrityssaneeraus, konkurssi). Avustamme yrityksiä myös julkisiin hankintoihin, kilpailuoikeuteen ja vahingonkorvauksiin liittyvissä tilanteissa.

Ota yhteyttä »